Motiverende træningsløsninger til indlagte børn i isolation

VihTek har i samarbejde med TXID-afsnittet under BørneUngeAfdelingen samt Klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet afdækket det europæiske marked for træningsløsninger, der motiverer til fysioterapeutisk træning samt selvtræning for hospitalsindlagte børn i isolation.

Vent...

Afdækningen har på baggrund af ønsker og krav til teknologien begrænset sig til én type af motiverende løsninger, som benytter kameraet på en computer til, at patienten kan interagere med spillet blot ved hjælp af bevægelse. Afdækningen er en forløber for et feasibilitystudie som starter februar 2021.
Du kan læse afdækningen ved at klikke her.

For mere information kan du kontakte teamleder Sune Faber.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor