Ny metode til at vurdere teknologier på hospitaler

Systematiske test kan bidrage med afgørende læring, før det besluttes, om en teknologi bør indføres på en afdeling. En ny metode sikrer et større fokus på betydningen af implementeringen af teknologien og bidrager dermed til en mere balanceret helhedsvurdering.

Vent...

Gennem de sidste år har vi lært, hvor vigtig implementering er for den oplevede effekt af en teknologi. På et hospital vil en teknologi altid blive indført i en travl hverdag og i en kompleks organisation. Derfor kræver det et stort fokus at afse tid til de nye arbejdsgange, som en ny teknologi indebærer. Når vi vurderer den potentielle gevinst ved en teknologi, bør den praktiske anvendelse af teknologien indgå i helhedsvurderingen.

Ny metode til at vurdere teknologi
VihTek har derfor udviklet en ny metode til at vurdere teknologi: Teknologivurdering i praksis. Med en teknologivurdering i praksis, TIP, er der fokus på, hvordan en løsning fungerer i praksis på hospitalet. Teknologivurderingen tager afsæt i en specifik kontekst og måde at anvende løsningen på, som har betydning for brugernes oplevelse af teknologien. Derfor skal resultatet af en TIP altid læses som et resultat af en specifik afprøvning af en løsning.

Udviklet på baggrund af velfærdsteknologivurdering fra Teknologisk Institut
Metoden er udviklet på baggrund af VihTeks gode erfaring med Velfærdsteknologivurdering fra Teknologisk Institut. Metoden TIP rummer gode elementer fra Velfærdsteknologivurderingen og supplerer derudover med et øget fokus på selve implementeringen.

Implementering eller yderligere udvikling
TIP har til formål at afdække og formidle anvendelsen og brugeroplevelsen af en løsning. Den kan anvendes til at undersøge, om det er relevant at arbejde videre med en løsning og implementere den i praksis.

I andre tilfælde bliver den brugt til at vurdere potentialer for yderligere udvikling af teknologien, identifikation af behov for ændringer i arbejdsgange eller anden analyse af løsningen fx med henblik på at vurdere en effekt.

Har du spørgsmål til TIP som metode, kan du kontakte Anne Marie Berg
Tlf: 51 44 53 13

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor