Træningsapp skal guide hjertepatienter gennem hjemmetræning under Covid-19

Covid-19 har påvirket hjerterehabiliteringen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. På grund af risikoen for smitte skal patienterne undgå at møde op til hjerterehabiliterende tiltag på hospitalet. Derfor undersøger Hjerterehabiliteringen, i samarbejde med VihTek, hjertepatienters oplevelse af at træne i eget hjem med en træningsapplikation.

Vent...

I projektet pilottestes appen Optimov. I appen kan patienterne følge en virtuel træningsmakker, der gennemfører et træningsprogram sammen med dem. Det er et alternativ til, at de skal møde op til holdtræning i ambulatoriet to gange om ugen. Træningsprogrammet er sammensat af en fysioterapeut på afdelingen og målrettet den enkelte patient. I løbet af pilottesten er patienterne i telefonisk kontakt med deres fysioterapeut i Hjerteambulatoriet.

Efter en træningsperiode på 3-4 fire uger bliver patienterne kontaktet med henblik på at få indsigt i deres oplevelse af at udføre hjerterehabiliterende træning i eget hjem ved hjælp af træningsappen.

Erfaringerne fra de første uger med træningsappen er, at patienterne kan træne med løsningen, og at de ikke oplever tekniske problemer.

Se videopræsentation af Optimov.
Download en testversion af appen.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte udviklingskonsulent Jakob Rud Sørensen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor