Patienter og personale er glade for aktivitetstilbud

Personalet på de neurologiske afdelinger er glade for at kunne tilbyde patienterne at bruge teknologiske løsninger til fysisk og social aktivitet udenfor planlagt træning. Men de har svært ved at afse tid til at hjælpe patienterne med aktiviteterne. Det viser de første evalueringer fra projektet Fysisk Aktiv i Neurorehab.

Vent...

I perioden fra 1. februar til 18. december 2020 har fire neurologiske afsnit i Region Hovedstaden implementeret teknologiske løsninger, som kan understøtte patienter i mere fysisk aktivitet. Projektet er tværfagligt forankret i både pleje- og terapeutgruppen.

185 patienter har været inkluderet i projektet, som bliver evalueret i 2021 på baggrund af erfaringer fra både patienter og personale.

Foreløbige data fra projektet

Foreløbige data dokumenterer, at hele 80 % af personalet ved de fire afsnit mener, at projektet i nogen eller i høj grad har været med til at aktivere patienterne mere end normalt. Til gengæld siger samme personalegruppe, at løsningerne er svære at prioritere i hverdagen. Hele 75 % mener ikke, at løsningerne er lette at prioritere i en arbejdsdag.  

Lidt mere end halvdelen af personalet (57 %) tilkendegiver, at de oplever, at arbejdet med træningsløsningerne har været spændende og der er bred enighed om, at løsningerne er relevante for patienternes rehabilitering, idet hele 93 % af personalet finder løsningerne relevante.

Patientoplevelser

Patienterne har ligeledes taget godt imod træningsløsningerne. En patient fortæller:

Det gode er at få motion i weekenden, hvor alt andet er lukket. Alle er utrolig glade for Muvien og sygeplejen er gode til at hjælpe patienterne med at anvende cyklerne. (Patient)

De teknologiske løsninger

  • Reck MOTOmed Muvi fra Teramed
  • THERA-trainer BEMO fra Intramedic
  • Det aktive bord fra Active Floor

Alle teknologiske løsninger er nøje udvalgt med henblik på rehabilitering af patientgruppen og har høj brugervenlighed, så de er nemme at håndtere i en hverdag med mange opgaver.

Projektet er foregået ved

  • Afdeling for Rygmarvsskader, Rigshospitalet
  • Neurologisk Afdeling N11, Bispebjerg Hospital
  • Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 45 og 35, Rigshospitalet Glostrup


Projektet er støttet af Helsefonden og TrygFonden.
Læs mere om projektet på www.selvtræning.dk.

Kontakt

Udviklingskonsulent Jakob Rud Sørensen eller specialkonsulent Anne Marie Berg, hvis du vil høre mere om projektet.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor