Pilottest af aktiv video game-teknologi til børn i isolation

​Rigshospitalets sengeafsnit 4063 på BørneUngeAfdelingen og Afdeling for Ergo og Fysioterapi har i samarbejde med VihTek gennemført en pilottest af et Active video game (AVG). Løsningen havde til formål at motivere børn til øget fysisk aktivitet under indlæggelse på en isolationsstue.
Læs evalueringen af projektet her.

Vent...
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor