Pilottest af løsning der skal forbedre psykiatriske patienters søvn

​Kan et plaster, der monitorerer puls under søvn, erstatte fysiske nattilsyn af indlagte i psykiatrien uden at kompromittere patientsikkerheden? Det har afdeling M20 Øst, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstaden pilottestet i samarbejde med VihTek. Pilottesten har ført til modificering af plastret og skal danne baggrund for en ny og længerevarende test.

Vent...

Baggrund for projektet

En patient på en psykiatrisk afdeling tilses tre gange om natten af personalet for at vurdere patientens respiration og kroppens position. Nattilsynene kan være forstyrrende for patienternes søvn. Derfor er det i projektet blevet testet om de fysiske tilsyn om natten kan erstattes med pulsovervågning via af en sensor i et plaster, der er udviklet af IMPScandinavia, og om plastret kan levere en metode til med sikkerhed at vide, at patienten er i live og ikke agiteret, uden at patienten forstyrres ved at personalet går ind og tjekker

Tilpasninger er plasteret

Den kortvarige pilottest har ført til tilpasninger af det første plaster. Pilotprojektet og dets resultater skal danne baggrund for en ny, større og længerevarende test af plastret på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte projektmedarbejder Mathias Aalling

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor