Pilottest af patientskærme i Neurologisk Klinik afsluttet

Fire patientskærme er testet på rehabiliteringsafsnit NG35, Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup. Evalue­ringen viser, at pa­tienterne generelt ikke har haft glæde af skærmene, men at den tværfaglige personalegruppe ser muligheder i skærmen.

Vent...

I efteråret 2017 pilottestede NG35 og VihTek i samarbejde med ingeniørstuderende fra DTU og Metropol fire digitale patientskærme. Skærme­ne sidder på en arm ved patienternes seng og indeholder information udviklet til målgruppen fx om apopleksi og om samtalestøtte.

De patienter, der har haft patientskærmen under testen, har ikke anvendt løsningen. Det er personalets vurdering, at mange af patienterne på afsnittet er for svækkede eller kognitivt skadede til at kunne anvende skærmene.

Læs evalueringen her

Individuelt indhold i patientskærme

Personalet vurderer, at skærmenes relevans afhænger af, om indholdet er tilpasset til den enkelte patients behov. Det kan være, at rehabiliteringen kan understøttes med påmindelser, ord og billeder til samtalestøtte eller konkrete træningsøvelser vist på skærmen.

Personalet ser desuden et potentiale for at samle kommunikation mellem faggrupper og til patienter og pårørende ét sted. Det kunne være information om kost/spisevejledning eller forflytning og lejring.

Ny teknologi og patientsikkerhed

Skal der individuelt indhold i skærmen, kræver det personligt log in af hensyn til patientsikkerheden. Fremtidig brug af patientskærme må derfor indebære overvejelser om:

  • Hvor let skal det være for patienter, personale og pårørende at tilgå skærmen? Vil personligt log in afskære relevante brugere fra løsningerne?
  • Hvilke personfølsomme oplysninger fx individuelle træningsøvelser vil være relevante/nødvendige at vise?
  • Hvilket medie er mest relevant for brugerne (patienter, pårørende og personale) – faste individuelle skærme på patientstuen, mobile tablets, private/personlige løsninger som telefoner/tablets eller noget helt fjerde?

NG 35, Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet Glo­strup og Sundhedsteknologiuddannelsen ved DTU og Metropol har samarbejdet med VihTek om testen af skærmene. Skærmene er taget ud af brug efter testens afslutning.

Er du interesseret i at vide mere om pilottesten, kan du kontakte udviklingskonsulent Anne Marie Berg.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor