Pilottest af træning af hjemsendte patienter under COVID-19 nedlukningen

Hvad gør man, når hjertepatienter ikke kan komme til holdtræning pga. risiko for smitte med COVID-19? På Hjerterehabiliteringen ved Frederiksberg Hospital iværksatte man træning i hjemmet med en app. Pilottesten viser, at det er nemt og overskueligt at gennemføre hjemmetræning med en virtuel træningsmakker.

Vent...
Forside på evaluering

​Klik her for at hente evalueringen

Hjerterehabiliteringen og Ergo- og Fysioterapien ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i samarbejde med VihTek undersøgt patienters oplevelse af træning med app’en Optimov i eget hjem. Da patienterne i foråret fik at vide, at de ikke kunne møde til træning på hospitalet på grund af risiko for smitte med COVID-19, måtte der findes et alternativ til holdtræningen. Alternativet blev app’en Optimov fra Physio R&D ApS. Physio R&D ApSPhysio R&D ApS

Virtuel træningsmakker

I app’en har patienterne fulgt en virtuel træningsmakker, der gennemførte et træningsprogram sammen med dem. Patienterne skulle gennemføre træningen tre gange ugentligt i tre uger.

Fem patienter har trænet med Optimov og er efterfølgende blevet interviewet. Desuden er der indhentet erfaringer fra den fysioterapeut, der havde løbende kontakt med patienterne og som sammensatte deres træningsprogram.

Patienter er glade for alternativet

Erfaringerne fra pilottesten viser, at patienterne er glade for at træne med app’en som alternativ til at få et træningsprogram på et stykke papir. De er glade for at kunne træne, når det passer dem og at de ikke skal transportere sig til træning. Patienterne fortæller dog, at de savner at møde andre patienter og få feedback fra fysioterapeuten, når de træner.

Fortsat arbejde med hjemmetræning

Det er forventningen, at Hjerterehabiliteringen og Ergo- og Fysioterapien ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fortsat vil arbejde med individuelt tilrettelagt hjemmetræning evt. som supplement til holdtræning. Du kan læse evalueringen her.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Jakob Rud Sørensen på mail eller på teleon:  51 42 42 17.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor