Billede af selvtræningsteknologi

Selvtræning med teknologi kan lykkes– med assistance fra personalet

”Jeg gider normalt ikke sidde på en motionscykel. Men jeg har taget mig selv i at følge den der prik på skærmen. Så går der helt Bjarne Riis i den. Jeg troede sgu ikke, jeg skulle træne, så det var med ballesved og alt muligt”, fortæller en patient, der har brugt kredsløbsmaskinen NuStep på Neurologisk Sengeafdeling N11 (apopleksi), Bispebjerg Hospital.
Vent...

Neurologisk Sengeafsnit N11 (apopleksi) Bispebjerg Hospital har siden oktober afprøvet to teknologier til selvtræning: kredsløbsmaskinen NuStep fra Mobility Research og den interaktive storskærm VitaMind fra Applikator. Derved har patienterne fået nye muligheder for selvtræning under deres indlæggelse som supplement til den planlagte terapeutunderstøttede træning.

Forløbene er afsluttet i henholdsvis januar og februar 2019.

Uddannelse af alle medarbejdere i afsnittet

Projektgruppen havde forud for prøvehandlingerne introduceret og instrueret det øvrige personale i løsningerne, således at de tværprofessionelt kunne løfte opgaven om at øge patienternes aktivitetsniveau gennem selvtræning. Ligeledes var personalet klædt på til at introducere både patienter og pårørende for løsningerne.

Kredsløbsmaskine med høj sikkerhed

Personalet ser et stort potentiale i kredsløbsmaskinen Nustep, fordi patienterne sidder godt i den. Den kan derfor anvendes af et bredt udsnit af patienter trods et mere eller mindre nedsat fysisk funktionsniveau. Til gengæld kræver det, at patienterne foretager en forflytning ind i NuStep, hvilket meget ofte kræver hjælp fra personalet. Mange patienter har ligeledes haft behov for hjælp til at indstille maskinen.

Overordnet betragtet ser personalet et godt potentiale i løsningen til patienter med middel til godt funktionsniveau, der får mulighed for at selvtræne med eller uden assistance.

Pludselig kunne jeg få armen helt her op!

Storskærmen VitaMind fra Applikator har været med til at løfte stemningen i dagligstuen og få patienterne til i højere grad at søge mod dagligstuen. Den interaktive storskærm kan understøtte spil og konkurrence, vise film og spille musik.

Det var ergoen, der introducerede mig. Jeg skulle træne min venstre arm. Så sad jeg der – og pludselig kunne jeg få armen helt her op uden at kunne. Man træner, uden man oplever, at man træner. Det føles slet ikke som træning (patient, N11, BFH)

Storskærmen har i nogen grad faciliteret til fysisk aktivitet til OE, men har i endnu højere grad givet anledning til social interaktion mellem patienterne i dagligstuen. Ligeledes har løsningen været anvendt i et samspil mellem patient og pårørende. – Netop pårørende er forud for projektet identificeret som en vigtig gruppe i forhold til at understøtte patienter i selvtræning. Det har dog vist sig vanskeligt at involvere pårørende. Fremtidige prøvehandlinger vil derfor sætte fokus på pårørende.

I foråret 2019 vil Neurologisk Sengeafsnit N26 Bispebjerg Hospital indlede prøvehandlinger omkring andre teknologier til selvtræning. Læs mere om projektet på www.selvtræning.dk.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor