Skal du måle patienters fysiske aktivitetsniveau?

​VihTek har lavet en markedsafdækning over forskningsvaliderede accelerometre som en del af et projekt. Da VihTek oplever en generel efterspørgsel på et overblik over forskningsvaliderede accelerometre, har vi valgt at videreformidle denne. Selvom rammerne for afdækningen har været afgrænset af projektet, forventer vi, at andre også vil kunne drage nytte af den.

Vent...

Hvorfor bruge sensorer med accelerometre?
Accelerometre bruges dels til at undersøge patienters fysiske aktivitetsniveau i forbindelse med forskningsprojekter – fx til at måle effekten af sundhedspædagogiske tiltag. Dels kan accelerometre også indgå som en del af sundhedsinterventioner, hvor patienter løbende præsenteres for egne data om fysisk aktivitetsniveau og kan derved understøtte patientens motivation til at øge dette. Der er en stigende interesse for accelerometre, der er lette at håndtere i klinikken, som generer patienten minimalt og samtidigt måler præcist.

Accelerometre – en teknologisk løsning til selvtræning
VihTek har lavet en markedsafdækning over forskningsvaliderede accelerometre. Markedsafdækningen skal i første omgang bruges som en del af en MAST-evaluering til et forskningsprojekt på lungemedicinsk afdeling på Frederiksberg- og Bispebjerg Hospital. Formålet med projektet var at afprøve, hvorvidt en innovativ sensorteknologi kunne anvendes til at øge lungemedicinske patienters fysiske aktivitetsniveau mens de var indlagte. Dette gjorde man ved at implementere og teste en teknologisk løsning til selvtræning. Formålet var desuden at øge patienttilfredsheden ved at styrke patientinddragelse i træningen og dermed give patienterne et større ejerskab over deres samlede rehabilitering.

Efterspørgsel på overblik
VihTek har oplevet en generel efterspørgsel på et overblik over accelerometre som bliver brugt indenfor forskning. Selvom rammerne for afdækningen har været afgrænset af projektet, så forventer vi, at andre også vil kunne drage nytte af den. Hent afdækningen her.

Har du spørgsmål til afdækningen er du velkommen til at kontakte:


Sune Mølgård Faber
Specialkonsulent og bibliotekar.db
sune.moelgaard.faber@regionh.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor