Alternativ til trykaflastende madrasser testet på Hvidovre Hospital

CareTurner fra GDV Technology ApS er testet på Hoftefraktur Enheden på Hvidovre Hospital i ni måneder i 2017. Testen viste, at oversengen, der skal fungere som alternativ til trykaflastende madrasser, understøtter god ergonomi for plejepersonale og portører. Til gengæld kræver det ekstra opmærksomhed at mobilisere patienterne ind/ud af sengen og der er ekstra rengøringsopgaver forbundet med oversengen.

Vent...

På Hoftefraktur Enheden på Hvidovre Hospital anvendes der trykaflastende madrasser. I et nyligt afsluttet projekt er CareTurner testet som alternativ til disse madrasser, da personalet fortsat oplever, at tryksår er et problem på afdelingen.

Det overordnede formål med afprøvningen har været at afklare, hvordan CareTurner fra GDV Technology ApS fungerede i hospitalsregi, herunder at foretage en evaluering af teknologien, som bl.a. belyser personalets oplevelse af at benytte oversengen samt teknologiens indvirkning på arbejdsgangene.

Formålet var derudover at teste om oversengen kan automatisere vendinger af tryksårstruede patienter og dermed forbedre arbejdsgange på afdelingen samt bidrage til god pleje af patienterne.

Om CareTurner

CareTurner er udviklet af det danske firma GDV-Technology ApS. Testen er gennemført i samarbejde med GDV-Technology ApS, Drifts- og Teknikafdelingen på Hvidovre Hospital og Hoftefraktur Enheden, Hvidovre Hospital samt specialister inden for sårsygepleje, forflytning og hygiejne.

Projektet blev støttet af fonden Innobooster.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor