VR-netværk skal understøtte videndeling og brug af VR i praksis

Det store auditorium på Rigshospitalet Glostrup var fyldt da Hammel Neurocenter og VihTek - Videncenter for velfærdsteknologi inviterede til VR-temadag inden for rehabilitering og pleje. Fokus var på at dele erfaringer fra praksis samt på mødet mellem hospitaler, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Dagen var samtidigt startskuddet til et nyt netværk med fokus på VR indenfor sundhedsområdet.

Vent...

Stor interesse for at lære af erfaringer fra praksis

140 personer fra kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og regioner/hospitaler mv. fra hele landet var tilmeldt arrangementet, der både bød på 11 spændende oplæg samt masser af videndeling blandt de fremmødte. Oplæggene gav et billede af hvordan VR kan bruges inden for sundhed. Blandt andet til at øge motivation for træning hos patienter, til at hjælpe børn igennem ubehagelige procedure eller til at undervise borgere på plejecentre mv.

Hent oplæggene fra temadagen her.

Rammerne for netværket blev drøftet på dagen. Tilbagemeldingerne vidner om et stort ønske om at lære af hinanden og ikke mindst om at udnytte de forskellige kompetencer, som hhv. kommuner, hospitaler, virksomheder og universiteter mv. har.

Stærkt grundlag for nyt netværk

Dagen var startskuddet til et nyt netværk med fokus på VR indenfor sundhedsområdet. Der er brug for systematisk data om brugen af og effekter ved VR i rehabilitering og pleje. Netværket skal styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører og dermed accelererer brugen af VR inden for sundhed og forhåbentlig inspirere til mere samarbejde om fælles undersøgelser mv.

Ønsker du og din arbejdsplads også at være med i netværket?
Så udfyld denne formular.

Next step

VihTek vil i løbet af efteråret lancere en hjemmeside, hvor man vil kunne finde navne på alle, der har meldt til sig til netværket. Desuden vil vi indkalde til et arbejdsmøde i foråret 2019, hvor formålet er at tegne stregerne til de formelle rammer for netværket.

Læs også Magasinet Plejes artikel om arrangementet her.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor