Mangler der ikke noget?

​VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden har ændret sit navn. Efter megen overvejelse har VihTek, i samråd med vores styregruppe, besluttet at forkorte vores navn til: VihTek - Videncenter for velfærdsteknologi, Region Hovedstaden.

Vent...

I praksis har det ingen betydning for hvad VihTek arbejder med – vi skeler ikke til hvorvidt en ny løsning er et hjælpemiddel eller en velfærdsteknologi.

Når vi forkorter vores navn, er det dels for at få et kortere og mere mundret navn. Dels er det fordi vi bliver forvekslet med andre enheder der arbejder med hjælpemidler. VihTek har meget fokus på teknologi og det fokus forsvinder i den hyppige forkortelse ”Videnscenter for hjælpemidler”.

Et h for meget?

Af praktiske årsager bibeholder vi akronymet VihTek (som er det navn vi i daglig tale bruger og er kendt under) og derfor også hjemmesiden www.vihtek.dk, på trods af at h’et fra hjælpemidler ikke længere er en del af vores navn.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor