CHC og VihTek samarbejder om sund vækst i Region Hovedstaden

​Som et led i Region Hovedstadens Sund Vækst-strategi får virksomheder adgang til hospitalsbaserede testmiljøer.

CHC (Copenhagen Healthtec Cluster) og VihTek samarbejder om at give virksomheder adgang til testmiljøer på Region Hovedstadens hospitaler. Aftalen er en del af ReVUS, den regionale udviklings- og vækststrategi i Region Hovedstaden, hvor Sund Vækst er et centralt tema. I de kommende år vil man i Region Hovedstaden blandt andet skabe Sund Vækst gennem offentlig-privat innovation.

Aftalen mellem CHC og VihTek indebærer 20 testforløb med virksomheder frem til udgangen af 2018. Her vil VihTek sikre adgang til hospitalsbaserede testmiljøer på den ene side, mens de kliniske afdelinger på regionens hospitaler får udviklet teknologier og løsninger, der er målrettet deres behov.

"Testforløbene kan variere meget", fortæller udviklingskonsulent i VihTek Tina Strid Carstensen. "Nogle virksomheder vil have behov for sparring, så de kan målrette deres løsninger, mens andre har behov for at indgå et samarbejde om udvikling af en teknologi eller service. Endelig vil nogle virksomheder være klar til at indgå i længerevarende projekter omkring test og evaluering af løsningerne i et klinisk setup".

De 20 testforløb vil være inden for VihTeks tre strategiske indsatsområder:
Bedre rehabilitering, Forebyggelse af komplikationer ved hospitalsindlæggelser og Forbedret tværsektorielt samarbejde.

Redaktør