Aktivt hospital - selvtræning og sensorteknologi

​Aktiv lungepatient : Forskningsenheden, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Lungemedicinsk afdeling på Frederiksberg- og Bispebjerg Hospital og VihTek - Videncenter for velfærdsteknologi samarbejder om et projekt, der understøtter patienter i selvtræning under indlæggelse. 

Formålet med projektet er at afprøve, hvorvidt en innovativ sensorteknologi kan anvendes til at øge lungemedicinske patienters fysiske aktivitetsniveau mens de er indlagte. Dette gøres ved at implementere og teste en teknologisk løsning til selvtræning. Formålet er desuden at øge patienttilfredsheden ved at styrke patientinddragelse i træningen og dermed give patienterne et større ejerskab over deres samlede rehabilitering. 

Selve afprøvningen af teknologien designes med en kontrolgruppe og en interventionsgruppe. Kontrolgruppen får påsat sensorer, der monitorerer deres fysiske aktivitetsniveau. Interventionsgruppen monitoreres med sensorer og de modtager desuden en tablet med overblik over deres aktivitetsniveau, som kontinuerligt opdateres ift. deres aktiviteter. Teknologien introduceres for patienterne, så de kan forstå de mål der er sat og hvordan teknologien viser dem deres status. Der kommer til at være 54 patienter i både interventions- og kontrolgruppen.

Der gennemføres et effektstudie som Forskningsenheden på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital har ansvaret for. VihTek gennemfører desuden en MAST-evaluering. (Model for Assessment of Telemedicine).

Projektet startede den 6. november 2017. Læs mere om projektet her

Redaktør