Udvikling af nyt hjælpemiddel til mennesker med rygmarvsskade

Den norske opfinder og ejer af Independence gear Tord Are Meisterplass, som selv er rygmarvsskadet, har udviklet et nyt hjælpemiddel til mennesker med rygmarvsskade. Independence gear, Klinik for Rygmarvsskader - Rigshospitalet og VihTek har indgået et samarbejde om videreudvikling af løsningen.
Mange mennesker med rygmarvsskade har tarmdysfunktion og nedsat funktion i hånd- og arm. De er derfor afhængige af at benytte afføringsmidler, samt få hjælp af plejere eller pårørende ved toiletbesøg. Opfindelsen Dignum fra Independence gear skal hjælpe patienter med rygmarvsskader til at kunne gennemføre toiletbesøg selvstændigt.

VihTek er derfor indgået et samarbejde med Independence gear om at videreudvikle Dignum, så den er velegnet til anvendelse i hospitalsregi. Udviklingen vil tage udgangspunkt i brugerdreven innovation, hvor brugerne bliver involveret mest muligt.

Afprøvningen begynder januar 2018.

Vil du vide mere om projektet så kontakt:

rh-vihtek@regionh.dk
Redaktør