Kan en exergaming-teknologi øge den fysiske aktivitetstid for børn indlagt til stamcelletransplantation under indlæggelse i isolation?

Børnene på Rigshospitalets TXID-afsnit gennemgår en kombinationen af intensiv behandling og isoleringsregime, som nedsætter deres aktivitetsniveau og fysiske funktioner. Et feasibility-studie skal give indblik i, hvorvidt exergame-teknologien Rehaboo kan fungere som et supplerende og motiverende træningsredskab under indlæggelse.
Vent...

Daglig aktivitet

To til tre gange om ugen træner børnene, der er indlagt på TXID-afsnittet med en fysioterapeut. Derudover får de et træningsprogram, som de skal gennemføre på egen hånd under indlæggelsen.

Træningsprogrammet er med til at sikre, at børnene er aktive hver dag og ikke kun de dage, hvor fysioterapeuten kommer og træner med dem. Forud for projektet var det personalet på TXID-afsnittets ønske at finde en træningsløsning til børn, som kunne anvendes på isolationsstuerne og som kunne motivere til fysisk aktivitet. Løsningen skulle både kunne anvendes til superviseret træning og til selvtræning. På baggrund af en behovsafdækning lavede VihTek et overblik over mulige træningsteknologier, hvor den finske løsning Rehaboo efterfølgende blev valgt.

Evaluering af projektet

I feasibilietystudiet er det blevet undersøgt, om teknologien er mulig at implementere på en højisolationsstue samt om den kan øge selvtræningstiden for de indlagte patienter. På baggrund af projektet laver VihTek en Teknologivurdering i praksis (TIP) af løsningen, som er en metode til at evaluere, hvordan løsningen fungerer og hvordan denne vurderes ud fra slutbrugernes (personale, pårørende og patienter) oplevelser.

Projektet løber frem til 1. september 2021, og er et samarbejde mellem TXID-afsnittet på BørneUngeAfdelingen og Klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet og VihTek.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakteVihTek VihTek VihTek


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor