Offentlig-Privat Innovation (OPI) om udvikling af alarm til kørestol

Neurologisk Klinik Rigshospitalet Glostrup, virksomheden ANYgroup og VihTek samarbejder om udvikling af en alarm, der skal forebygge, at patienter falder ud af kørestolen.

​Udvikling af faldalarm til kørestol

Patienter med skader på fysiske og kognitive funktioner som følge af en erhvervet hjerneskade tilhører den gruppe patienter på Region Hovedstadens hospitaler, der oftest falder under indlæggelse. Derfor er personalet på de neurologiske afdelinger særligt opmærksomme på faldforebyggelse i deres arbejde.

Alternativ til fast vagt

Patienter, der er i risiko for at falde ud af en kørestol, vil ofte benytte et tryghedsbælte og/eller have en fast vagt. Derfor er Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup, virksomheden ANYgroup og VihTek i fællesskab ved at udvikle en alarm, der kan alarmere personalet, hvis patienten forsøger at rejse sig fra stolen. På den måde vil personalet kunne nå at bremse patienten, før han eller hun falder.

Den første prototype

Den 11. september 2017 mødtes projektparterne hos VihTek og gennemgik den første prototype af løsningen. Alarmen vil blive koblet op på et system, der allerede fungerer til forebyggelse af fald fra seng på Neurologisk Klinik. Ved workshoppen blev der lagt særlig vægt på, at den nye løsning skal være let at anvende for personalet og samtidig skal de have tillid til, at alarmen aktiveres, når faldtruede patienter forsøger at rejse sig.

Læs mere om VihTeks arbejde med faldforebyggelse her

Redaktør