Resultater fra test af gulvseng

FloorBed fra Accora er testet på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet i foråret 2017. Efter at have brugt sengen i 4½ måned er konklusionen, at patienter, plejepersonale og terapeuter har glæde af den. Til gengæld er sengen vanskelig at transportere og lever ikke op til standarder for hygiejne på hospitalet.

På Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet lejres svært skadede patienter på en madras på gulvet for at forebygge fald, angst og agiteret adfærd. Det er en stor belastning for personalet i forbindelse med pleje, behandling og træning.

For at skabe bedre arbejdsergonomi for personalet er FloorBed testet i 4½ måned. FloorBed er en gulvseng, som kan indstilles i højden fra 7,1 cm til 80 cm over gulv (ekskl. madras). I testperioden er sengen anvendt til i alt 5 patienter.

Konklusionen er, at patienter, plejepersonale og terapeuter har glæde af den. Til gengæld er sengen vanskelig at transportere og lever ikke op til standarder for hygiejne på hospitalet.

FloorBed er udviklet af Accora og forhandles i dag af TurnAid i Danmark. Testen er gennemført i samarbejde mellem den tidligere danske leverandør Jøhl Human Care A/S, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade og VihTek.

Læs hele evalueringen her.

Redaktør