Ny viden om livet med erhvervet hjerneskade

Det netop afsluttede projekt "Godt liv med hjerneskade" konkluderer, at borgere, der står uden støttende pårørende, har stort behov for støtte i deres hverdag. I patientundersøgelsen har fokus været på, hvordan borgere med erhvervet hjerneskade oplever en hverdag med følger af deres sygdom. Projektet er gennemført i samarbejde med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden og Hjernesagen. Desuden er kommunikationscentre fra hele Danmark involveret gennem DTHS.

Vent...

Borgere med erhvervet hjerneskade, der står uden støttende pårørende, har svært ved at kommunikere både med det offentlige og med deres nære netværk. Samtidig formår de ikke at finde frem til ydelser og hjælpemidler, de kan have gavn af i hverdagen.

Det dokumenterer den netop afsluttede projekt "Godt liv med hjerneskade". I patientundersøgelsen har fokus været, hvordan borgere med erhvervet hjerneskade oplever en hverdag med følger af deres sygdom.

Der tegner sig et behov for at understøtte borgere, som ikke har et ressourcestærkt netværk omkring sig og som ikke selv formår at navigere i det kommunale system eller finde alternative løsninger til hjælp og støtte i hverdagen.

Underrepræsenteret patientgruppe bliver nu hørt

Borgere med erhvervet hjerneskade og afasi er ofte ikke repræsenteret i patientundersøgelser, fordi almindelige patientundersøgelser ikke er udviklet med øje for inddragelse af borgere med kommunikative eller kognitive funktionsnedsættelser.

I "Godt liv med hjerneskade" er der taget hensyn til disse begrænsninger. Her er viden om borgernes hverdagsliv og trivsel 12-24 måneder efter, de har fået en hjerneskade, blevet indsamlet ved hjælp af et afasivenligt spørgeskema.

Brugerinvolvering skal øge udbyttet af kommunikativ rehabilitering

Projektgruppen vil fremover samarbejde om at imødekomme behovet efter kommunikationshjælpemidler, som borgerne efterspørger. Dette vil foregå i en proces, hvor borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende involveres i et forløb, som skal resultere i udviklingen af en ny praksis for kommunikativ rehabilitering.

Projektet er gennemført i samarbejde med Kommunikationscentret, Region Hovedstaden og Hjernesagen. Desuden er kommunikationscentre fra hele Danmark involveret gennem DTHS - Danske Tale-, Høre,- & Synsinstitutioner.

Helsefonden og Brødrene Hartmanns Fond har støttet projektet økonomisk.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor