Billedtekst: Model for projektets foreløbige resultater. Det gode liv med hjerneskade ses i midten. De tre omkransende elementer er essentielle i at understøtte et sammenhængende hverdagsliv med hjerneskade og bør alle 3 indtænkes i fremtidige løsninger.

Resultater fra patientundersøgelsen "Godt liv med hjerneskade"

På baggrund af interviews med 28 borgere med erhvervet hjerneskade har projektet identificeret 3 essentielle elementer i at understøtte hverdagen med hjerneskade: Behov for meningsgivende aktiviteter, hjælp til strukturering af døgnets timer samt støtte til at skabe ekstra ressourcer hos den ramte. Projektet fortsætter med at sætte fokus på hverdagen med erhvervet hjerneskade i 2017, blandt andet i form af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af begge undersøgelser skal danne baggrund for nye indsatser.

Projektets resultater er baseret på 16 individuelle interviews med borgere, der har enten ingen afasi eller afasi af forskellig grad og 3 fokusgruppeinterviews med borgere uden afasi. I alt har 28 borgere med erhvervet hjerneskade deltaget i projektet og givet et indblik i, hvordan hverdagslivet med hjerneskade forandres, erfares og håndteres.

3 gennemgående behov

Hos de 27 projektdeltagere viste der sig 3 gennemgående behov:

  1. Struktur: Behov for at strukturere hverdagens timer og samtidigt skabe overblik over forløb. Projektets deltagere oplever timer i løbet af dagen, der opleves som tomrum, fx i mellem måltider eller andre faste vaner. Den ramte skal inddrages i prioriteringen af sin tid, og i sit forløb.

  2. Aktiviteter: Behov for at udfylde dagen med aktiviteter, der skaber mening og sammenhæng i hverdagen. Timerne, der bruges på tidsfordriv, skal i stedet indeholde aktiviteter, der giver mening for den enkelte. En aktivitet kan være at fra at gå til svømning eller deltage i madlavning. Så længe det er en aktivitet, der giver den ramte en rolle.

  3. Ressourcer: Behov for at skabe ekstra ressourcer til den gruppe borgere, der ikke har et ressourcestærkt netværk. De ramte er afhængige af deres pårørende og deres evne til at kunne opsøge information og finde løsninger.

Resultater af undersøgelsen

Resultaterne peger på et behov for øget indsats for borgere med erhvervet hjerneskade, der har levet med skaden i minimum et år. Eksisterende indsatser har fokus på det første år efter hjerneskaden. Der er derfor et behov for at fokusere på indsatser, der kan hjælpe til et godt liv med hjerneskade resten af livet.

Fortsat fokus på hverdagen med hjerneskade i 2017

Projektet fortsætter med at øge fokus på livet med hjerneskade i 2017. Blandt andet i form af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der skal teste resultaterne fra den kvalitative undersøgelse og prioritere i målgruppens behov og udfordringer. Formålet vil være at identificere områder hvor indsatsen kan styrkes og sikre løsninger der tager udgangspunkt i borgere med erhvervet hjerneskades behov.

Projektet finansieres af Helsefonden og Brødrene Hartmanns Fond og er et samarbejde mellem Hjernesagen, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden
og VihTek. Klik her for at læse mere om projektet

Projektansvarlig: Sarah Wichmann Jest, sarah.wichmann.jest@regionh.dkTlf: 51 42 42 17

Redaktør