Messe i Bella Center: Netværk og screening af velfærdsteknologi

Deltagelse i Health & Rehab Scandinavia gav VihTek viden om mange nye innovationer inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi og skabte grundlag for fremtidigt samarbejde på tværs af landet.

Tre dage i maj flyttede VihTek fra Rigshospitalet Glostrup til Bella Center for at deltage i messen Health & Rehab Scandinavia. Med en stand i messens Innovationszone blev VihTek præsenteret som Region Hovedstadens svar på en praksisnær innovativ enhed forankret i regionens hospitaler.

Health & Rehab Scandinavia er Nordeuropas største fagmesse inden for social- og sundhedssektoren. Knap 8.700 mennesker valgte i år at besøge messen, som denne gang havde overskriften "Et selvstændigt liv". De besøgende på messen var både fagprofessionelle på udkig efter gode løsninger, der kan skabe bedre service og arbejdsgange på hospitaler og i kommuner, samt private brugere på udkig efter løsninger, som kan øge deres selvhjulpenhed og være en støtte i hverdagslivet.

Et landskab af velfærdsteknologi-aktører

Overalt i Danmark satses der på velfærdsteknologi. Derfor er der i dag en række oplagte samarbejdspartnere for VihTek. Disse organisationer er enten forankret i regioner eller kommuner, på universiteter, GTS-institutioner eller i private virksomheder. Skal danskerne høste udbyttet af udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologi og af de mange projekter, der foregår rundt om i landet, er det afgørende, at de forskellige innovative enheder samarbejder fx ved at dele viden og erfaringer med hinanden.

Med VihTeks stand i Innovationszonen blev det tydeligt for andre aktører, at Region Hovedstaden satser på udvikling, test og implementering af løsninger, der kan forbedre behandling og arbejdsgange, samt reducere omkostningerne på hospitalerne.

"Det vigtigste udbytte af messen var i mine øjne, at vi fik lagt kimen til et meget relevant netværk og herved åbnet op for tværregional videndeling inden for vores område. Jeg glæder mig blandt andet til at besøge Syddansk Sundhedsinnovation og høre, hvordan de arbejder, og hvad vi kan samarbejde om", siger VihTeks informationsspecialist Sune Mølgård Faber.

At prøve produkterne på egen krop

Samtlige medarbejdere i VihTek besøgte messen på et tidspunkt i løbet af de tre dage, den løb af stablen. På den måde fik alle mulighed for at se, prøve og spørge ind til de nyeste løsninger inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi. Alt fra genoptræningsteknologier til forflytninger og elektronisk trykaflastning til hospitalssenge, informationstavler samt gps-trackere til kognitivt svækkede eller demente borgere blev undersøgt og vurderet af VihTeks tværfagligt sammensatte team. På den måde foregik den første screening af løsningernes relevans for de kliniske afdelinger i dialog mellem flere kliniske (og ikke-kliniske) fagligheder.

"Jeg skal prøve løsningerne på min egen krop. Det giver en helt anden erfaring at være blevet forflyttet med en lift eller være blevet vendt i en hospitalsseng. Nu har jeg et meget bedre grundlag for at indgå i dialog med det kliniske fagpersonale om produkterne", siger VihTeks nye udviklingskonsulent, fysioterapeut & cand.scient.san.publ. Tina Myung Povlsen.

Redaktør