Step-by-step guides til implementering - på baggrund af VihTeks projekter

Sideløbende med, at de første større projekter afsluttes med velfærdsteknologivurderinger (VTV’er) producerer VihTek implementeringsguides på baggrund af projekterne. Med en implementeringsguide får interesserede en step-by-step guide til implementering af de enkelte løsninger lige fra identifikation af udfordringer på afdelingen til drift og service.

En implementeringsguide skal understøtte beslutningsprocesser og implementering af nye teknologier, når de gode løsninger skal udbredes til flere afdelinger og specialer. Implementeringsguides er små, lettilgængelige guides til ibrugtagning af nye løsninger inddelt i tre hovedoverskrifter:

  1. Introduktion til produktet
  2. Forberedelse af ibrugtagning
  3. Anvendelse af løsningen

De første implementeringsguides er udviklet til faldforebyggende teknologier og kan hentes her:

Redaktør