VihTek værter for workshop om uderehabilitering på MarselisborgCentret

Ved det faglige IndSPARK om uderehabilitering ved MarselisborgCentret i Aarhus den 18. september 2017 var VihTek værter for en workshop i udvikling af sundhedsteknologiske løsninger til uderehabilitering.

I workshoppen skulle deltagerne indgå i den kreative proces, som det er at udvikle et løsningskoncept på baggrund af et kendt behov. Med udgangspunkt i problemstillingen "Pulsen op på svage ben" blev deltagerne involveret i en legende, kreativ innovationsproces, hvor de skulle generere nye løsninger til de kommende udearealer omkring det gamle epidemihospital.

VihTek's innovationsspil

I VihTek's innovationsspil agerede deltagerne innovatører, som blev taget igennem processerne omkring idégenerering og udvikling. I processen skulle man desuden tage højde for forskellige (kritiske) brugergrupper. Til slut blev løsningskoncepterne fremlagt for et dommerpanel.  Spillet viste deltagerne, hvordan de kan arbejde struktureret med innovation, så man dels genererer mange ideer på kort tid og dels udvælger den bedste og mest bæredygtigt idé, som der så kan arbejdes videre med. 

Skraldespandskickboxing

Resultatet af workshoppen var mange fantastiske og innovative ideer til aktiviteter: Eksempler på dette var "Træning på vej" hvor hele parken omkring MarselisborgCentret integreres i et koncept, hvor alle brugere - både personale og patienter opfordres til at lege med og fx konkurrere med sig selv om at komme hurtigst fra A til B. Et anden bud var "skraldespandskickboxing" hvor interaktive skraldespande tjener et sekundært formål som træningsstationer der nudger brugerne af området til at få pulsen op.

Kontakt VihTek, hvis du også er interesseret i en innovationsworkshop.

Redaktør