Koncept for implementering

Som et resultat af flere projekter på neurologiske rehabiliteringsafdelinger i Region Hovedstaden har VihTek udarbejdet et koncept for implementering af teknologiske løsninger på hospitaler. Konceptet fungerer som en værktøjskasse med metoder og gode råd til implementering
Vent...

Som en del af evalueringen af projekterne "Fysisk Aktiv i Neurorehab" og "Selvtræning med teknologi", som VihTek har gennemført i perioden 2017-2021, er forskellige tiltag til implementering sammenfattet i et koncept.

Erfaringerne tematisk inddelt

Konceptet er en sammenfatning af værktøjer og gode råd til implementeringen som VihTek, og de involverede rehabiliteringsafdelinger, har gjort sig erfaringer med i de to projekter.

Konceptet er tematisk inddelt og organiseret i form af en proces, hvor evaluering og læring er indarbejdet: planlægning af projektet, udførelse af initiativer, evaluering og tilpasning. Under hvert tema beskrives initiativet og gode råd til praksis.

Procesevaluering undervejs

Formålet med Fysisk Aktiv i Neurorehab har været at implementere træningsteknologier på neurologiske rehabiliteringsafdelinger og derved skabe rammer, der vil kunne facilitere til fysisk aktivitet blandt patienterne. Ud over konceptet, bliver projektet evalueret med en procesevaluering. I en procesevaluering sættes der mål for implementeringen, hvor målene og diverse tiltag følges og evalueres undervejs i projektet og justeres for til sidst at gennemgå en grundig analyse.

Samarbejdspartnere

I Fysisk Aktiv i Neurorehab har VihTek samarbejdet med:

  • Neurologisk Apopleksiafsnit N11, Bispebjerg Hospital
  • Afdeling for Rygmarvsskader, Rigshospitalet
  • Blodpropper og Blødninger i Hjernen, sengeafsnit 35 og 45, Rigshospitalet Glostrup
  • Afsnit for Neurorehabilitering, Frederikssund, Hillerød Hospital (nedlagt og flyttet til Hillerød)

Fysisk Aktiv i Neurorehab er støttet af TrygFonden og Helsefonden.

Hent konceptet her eller læs mere om projektet og hent konceptet under udgivelser på www.selvtræning.dk.

Ønsker du at vide mere om konceptet eller projekterne, kan du kontakte jakob.rud.sorensen.01@regionh.dk eller anne.marie.berg@regionh.dk.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor