Kan lydmaskering skabe et bedre lydmiljø på hospitalerne?

På Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet er der gennemført en pilottest af lydmaskeringsløsninger i samarbejde med VihTek. Undersøgelsen giver viden om, hvorvidt lydmaskering har potentiale til at øge diskretionen i områder, hvor flere patienter opholder sig samtidigt, fx en opvågningstue, samt om det er velegnet til at skabe bedre lydmiljø for personale, der deles om små kontorer.

Vent...

Om lydmaskering

Lydmaskering er en teknologi, der kan reducere lydgener ved at udsende en svag baggrundsstøj gennem små højttalere, så diskanten (de hårde konsonantlyde) sløres. På den måde omdannes forståelig tale til en baggrundssummen, som ikke forstyrrer hjernen på samme måde, som når man overhører andres samtale.

Lydmaskering anvendes allerede i storrumskontorer, i kantiner osv., men det er ikke undersøgt i hospitalsregi i Danmark.

Pilottest på Rigshospitalet

I samarbejde mellem forskellige neurologiske klinikker og VihTek satte man sig for at undersøge potentialet for, dels at øge diskretionen omkring patienter fx på flermandsstuer, og dels at skabe bedre lydmiljø for personale på højtnormerede enheder, hvor mange medarbejdere deles om små kontorer.

Der er gennemført pilottests med to forskellige systemer til lydmaskering på henholdsvis Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet i foråret 2019.

Krav til løsningen

En væsentlig konklusion er, at systemet skal køre så automatisk som muligt, så regulering af lydniveauet ikke bliver en ekstra arbejdsgang for personalet. Systemet skal automatisk regulere sig i forhold til støjen i lokalet, da der er stor forskel på, hvor mange mennesker, der opholder sig i rummene og hvad rummene bruges til hen over dagen.

I lokaler med forskellig anvendelse hen over dagen skal det desuden være muligt at slukke for systemet fx under morgenmøder, hvor det er vigtigt at alle i rummet skal kunne høre, hvad der bliver sagt.

Konklusion - potentialer og begrænsninger

Når lydmaskeringen er korrekt indstillet og samtidig automatisk styret, viser testresultaterne at selve lyden der udsendes, ikke er generende samt at der er en tendens til øget tilfredshed med lydniveauet i lokalet.

Derimod erfares det gennem afprøvningerne og studiebesøg, at lydmaskering ikke er tilstrækkelig i forhold til at skabe diskretion på fx flermandsstuer. For at opnå den ønskede effekt, om at sløre samtaler ved de nærtliggende senge, vil det i så fald kræve et generende højt lydmaskeringsniveau fra højttalerne.
Læs hele rapporten "Test af Lydmaskering" her.

VihTeks samarbejdspartnere:

Rigshospitalet

  • Klinik for Rygmarvsskader
  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
  • Forbedringsafdelingen

Virksomheder

  • Ergoacoustic, med løsningen fra Cambridge Sound Management
  • Nordic Sales, med løsningen fra Soft dB
 Hvis du vil vide mere så kontakt:
Charlotte Kira Kimby
Afd​elingsleder
Sociolog, ​​ph.d​
charlotte.kira.kimby@regionh.dk
Tlf.: 21 36 22 88
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor