Fortrolige ”rum” på nye flermandsstuer på Rigshospitalet

​Afskærmning skal skabe diskretion ved fortrolige samtaler på flermandsstuer i den nye Nordfløj på Rigshospitalet. I stedet for den traditionelle fysiske afskærmning med forhæng, som ikke skærmer for lyden, er der tænkt i andre baner og et nyt felt – lydmaskering – er ved at blive udforsket.

Vent...

Der bygges for tiden nye præ-/postoperative stuer med plads til 9 personer i den nye Nordfløj på Rigshospitalet. Det stiller krav til, at der tænkes i nye baner for, hvordan man kan sikre diskretion, når personfølsom information eller fortrolige beskeder overleveres mundtligt mellem personale og patienter. Tidligere har gardiner og foldevægge været brugt på flermandsstuer. Men selv om denne afskærmning skaber en form for privat rum, skærmer den ikke for lyden og de omkringlæggende patienter kan tydeligt høre fortrolige samtaler.

Afdækning af løsninger

VihTek er blevet bedt om at afdække alternative løsninger til lydafskærmning. Resultatet af denne afdækning er en teknologi, som kaldes lydmaskering og som bl.a. anvendes i storrumskontorer, venteområder, kantiner mm. Teknologien maskerer støj og slører forståelsen af tale uden for en given omkreds. Én af de danske virksomheder, der arbejder med lydmaskering, har udviklet en løsning målrettet anvendelse på danske hospitaler i samarbejde med Neurointensivt afsnit NIA på Århus Universitets Hospital.

Afprøvning af de forskellige teknologier

For at undersøge potentialet for anvendelse på Region Hovedstadens hospitaler har VihTek i samarbejde med Nordfløjens byggeteam udvalgt tre forskellige løsninger med henblik på en eventuel test: Curavivo / Ergoacoustic / Nordic sales

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte

Camilla Liv Cramer-Nielsen
Projektleder
cand.scient. i service system design
camilla.liv.cramer-nielsen@regionh.dk
Tlf: 28 57 84 29

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor