Medico Bazar 2018

​Har du en teknologisk løsning, der kan forebygge komplikationer på hospitalet eller understøtte den hospitalsbaserede rehabilitering? Mød VihTek på Medico Bazar den 7. marts 2018 og hør, hvordan vi samarbejder med virksomheder om kliniknære sparrings-, udviklings- og testforløb.

Har du som virksomhed behov for at vide, om jeres nye produkt er egnet til brug på hospitalet? Savner du sparring i forhold til design, brugerflade, anvendelse eller målgruppe? Er din nyeste prototype klar til en brugertest eller skal løsningen testes på en specialiseret hospitalsafdeling?

VihTek er bindeled mellem små og mellemstore virksomheder inden for velfærdsteknologi- og hjælpemiddelområdet og Region Hovedstadens hospitaler. Vi tilbyder målrettede innovations- og testforløb til virksomheder, som søger sparring eller adgang til kliniske miljøer. VihTek har adgang til alle hospitaler i Region Hovedstaden – og er altid interesseret i løsninger, der kan forebygge komplikationer, hjælpe patienterne i deres rehabilitering og aflaste personalet.

Ud over VihTek kan du på Medico Bazar få indblik i nye teknologier og projekter inden for medicinsk teknologi og du kan få information om erhvervsfremmetiltag, projektudvikling og finansiering.

Du kan møde VihTek på MedTech Innovations Medico Bazar 2018 den 7. marts 2018 i DTU Bibliotek, Bygning 101, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. Lyngby. 

Redaktør