VihTek deltager i mockupsessioner

Når Neurorehabiliteringshuset står klar i 2020, skal patientstuerne være indrettet, så de kan fungere optimalt for patienter med meget forskellige funktionsnedsættelser. VihTek deltager, som et led i dette, i en række sessioner med udgangspunkt i en dag på patientens stue i Neurorehabiliteringshuset.

​Billeder fra mockup af en patientstue i det kommende Neurorehabiliteringshus

Patientstuerne i det kommende Neurorehabiliteringshus ved Rigshospitalet - Glostrup skal skabe optimale forudsætninger for neurorehabilitering af patienter med rygmarvs- eller hjerneskade. Patienterne kan have vidt forskellige funktionsnedsættelser og deraf behandlings- og rehabiliteringsbehov. I de måneder, patienterne opholder sig på hospitalet, kommer stuen til at danne rammen om deres privatliv, samtidig med at stuerne er personalets arbejdsplads. Det betyder, at patientstuerne skal være fleksible, hjemlige og kunne understøtte gode arbejdspraksisser. Endelig skal stuerne være fremtidssikrede, så kommende teknologier og løsninger kan integreres i huset og i selve neurorehabiliteringen.

Mockuppen er opbygget 1:1 som en patientstue i det kommende Neurorehabiliteringshus. Under sessionerne gennemfører det kliniske personale dagligdagsaktiviteter såsom simulering af badning af en patient på en badebåre.

VihTek deltager i mockupsessionerne for at kunne identificere udfordringer eller områder, der kan forbedres gennem innovation. Samtidig giver sessionerne meget værdifuld indsigt i arbejdspraksisserne på de kliniske afsnit.

Ud over VihTek deltager Rigshospitalets Byggeafdeling, arkitekter fra Nordic og AART Architechts A/S samt personale fra de to afdelinger Klinik for Rygmarvsskade og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade.

Redaktør