Neurorehabiliteringskonference i 2017

VihTek er sekretariat for neurorehabiliteringskonferencen NeuroRehab den 9. oktober 2017 i DGI-Byen i København. NeuroRehab 2017 arrangeres i et samarbejde mellem Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade og VihTek samt klinikker på Rigshospitalet , der er specialiseret i rehabilitering af patienter efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskader.
Her stiller vi skarpt på nye teknologier og ny forskning i rehabilitering efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade. ​

Ved den store konference vil op mod 400 klinikere, forskere, politikere og virksomheder med interesse for neurorehabilitering sætte hinanden stævne for at høre om og diskutere de nyeste tendenser inden for neurorehabilitering. Det overordnede tema for NeuroRehab 2017 er den nyeste udvikling inden for rehabilitering efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade.

På konferencen vil man man blive opdateret på den nyeste viden indenfor it- og robotbaseret neurorehabilitering ved keynote speaker professor John Donoghue fra Wyss Center, Schweiz. Ved symposier og plenumoplæg præsenteres forskningsresultater, inspirerende udviklingsprojekter og banebrydende rehabiliteringsteknologier fra Danmark og udlandet. Det ambitiøse byggeri af Neurorehabiliteringshuset ved Rigshospitalet Glostrup vil desuden også blive præsenteret.

På neurorehabiliteringskonferencens markedsplads vil man kunne høre om resultaterne af VihTeks tests på neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden. Desuden kan der ses og prøves forskellige rehabiliteringsteknologier og hjælpemidler og man kan møde patientforeninger og andre aktører på området.

Læs mere om konferencen her

Redaktør