Neurorehab2017 - Spot på forskning og teknologisk udvikling inden for neurorehabilitering

​420 fagpersoner hørte om den nyeste udvikling inden for Neurorehabilitering på konferencen Neurorehab den 9. oktober 2017, som fire neurologiske klinikker fra Rigshospitalet, Projekt Styrket Indsats og VihTek stod bag. 

Keynote speaker professor John Donoghue fra Wyss Center, Schweiz gav et indblik i sin forskning i, hvordan sensorer og elektroder indopereret direkte i patienternes hjerne på sigt vil kunne indgå i rehabilitering af patienter med rygmarvsskader eller apopleksi. Professor Fin Biering-Sørensen fra Klinik fra Rygmarvsskader perspektiverede den internationale forskning med erfaringer og forskning fra Rigshospitalet.

Symposier, plenumoplæg og markedsplads

Ved symposier og plenumoplæg blev forskningsresultater, inspirerende udviklingsprojekter og banebrydende rehabiliteringsteknologier fra Danmark og udlandet præsenteret. På markedspladsen kunne deltagerne høre om resultaterne af konkrete rehabiliteringsindsatser i patientforeninger, i kommuner og i Region Hovedstaden. Der var desuden mulighed for at prøve forskellige rehabiliteringsteknologier som indgår i de udstillede projekter.

Neurorehabiliteringshuset

Via video fik deltagerne på konferencen mulighed for, at komme ind i det ambitiøse Neurorehabiliteringshus, der skal bygges ved Rigshospitalet Glostrup. Med byggeriet samles højt specialiseret neurorehabilitering på én matrikel, hvilke giver mulighed for en samlet og styrket forskning og udvikling af området.
Se videoen her

Præsentationerne fra oplæggene kan ses på konferencens hjemmeside i løbet af fredag den 13. oktober 2017 på: www.neurorehab2017.dk.

Redaktør