Artikel om NeuroRehab konferencen i Magasinet Plejen

Magasinet Plejen har i deres seneste udgave en større artikel om konferencen NeuroRehab som VihTek er sekretariat for. På konferencen kan du bl.a. høre om rehabiliteringsteknologier, brugerinddragelse, effekt af rehabilitering, forsknings- og udviklingsprojekter samt det økonomiske aspekt. Artikel i Magasinet Pleje 26.05.2017.pdf

Konferencen arrangeres af Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade i samarbejdet med Neurologisk Klinik og Klink for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader og Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi (VihTek), Region Hovedstaden.

Målgruppe: Fagpersoner og studerende med interesser for neurorehabilitering.

Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Læs mere om konferencen på dens hjemmeside her.


Redaktør