Nordisk videndeling og samarbejde om løsninger til forebyggelse af fald

VihTeks arbejde med forebyggelse af fald har skabt interesse i Region Skåne. Regionen arbejder med at afsøge markedet for løsninger, initiativer og erfaringer forud for deres innovative indkøb. VihTeks research på faldforebyggende teknologier og de kommende tests på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade og Neurologisk Klinik er derfor i tråd med det, Region Skåne efterspørger.

Repræsentanter for Innovation Skånes afdeling for Healthcare Performance og Indkøbsafdelingen fra Region Skåne besøgte VihTek i begyndelsen af september. Anledningen var udveksling af erfaringer med faldforebyggelse på hospitalerne. Det er et tema, VihTek har arbejdet med i hele 2016.

Indkøbsafdelingen i Region Skåne og Innovation Skåne samarbejder om en innovativ efterspørgsel i stil med de fem danske regioners sygehuspartnerskab.

Besøget hos VihTek er et led i svenskernes arbejde med at afsøge markedet for løsninger, initiativer og erfaringer forud for deres innovative indkøb. VihTeks research og de kommende tests på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade og Neurologisk Klinik er derfor i tråd med det, Region Skåne efterspørger.

Regions Skånes interesse for faldforebyggelse er bred og skal resultere i løsninger, der potentielt kan anvendes på alle patientgrupper dvs. geriatri, medicin, neurologi osv. Gæsterne fra Skåne fik under mødet præsenteret resultaterne af VihTeks arbejde med faldforebyggelse og selve VihTeks arbejdsmetode. Afdelingsleder i VihTek, Kira Kimby, ser meget positivt på potentialerne ved samarbejdet med Region Skåne og ser frem til at følge den innovative efterspørgsel og udtaler:

"Det sætter gang i en spændende proces, når en region beslutter sig for at prioritere en kompliceret problemstilling på denne måde. Jeg glæder mig til at følge udviklingen af faldforebyggende løsninger i Skåne og håber, at vores samarbejde kan gavne begge parter. "

Læs om VihTeks demonstration her og se vores research over faldforebyggende teknologier her.

Redaktør