Aktivt Hospital: VihTek vil aktivere patienter på Region Hovedstadens hospitaler

Aktivt Hospital er et overordnet tema i VihTeks arbejde. Som et led i Aktivt Hospital vil VihTek identificere og introducere forskellige løsninger på Region Hovedstadens hospitaler, som tilskynder til, at patienterne er mere fysisk aktive.

Indretningen af de danske hospitaler bevirker ofte, at den enkelte patient tilbringer en stor del af hospitalsopholdet i sengen og bliver uhensigtsmæssig inaktiv. Konsekvensen kan være, at sygdomsperioden og genoptræningen forlænges, og at patientens almentilstand forværres fx pga. reduktion af kondital og tab af muskelmasse. Men inaktivitet kan også have andre alvorlige konsekvenser som tryksår, lungebetændelse og blodprop i benet.

Aktivt Hospital som tema

VihTek arbejder med Aktivt Hospital som et tema. Det betyder, at VihTek vil komme til at arbejde med flere projekter, der har til formål at motivere patienterne på regionens hospitaler til mere fysisk aktivitet. Denne aktivitet afhænger af den enkelte patients tilstand og kan være alt lige fra regulær fysisk træning for de bedre patienter – til at tilskynde meget svage patienter til at bevæge sig en lille smule frem og tilbage på hospitalsgangen. For nogle patienter kan små dagligdagsaktiviteter nemlig være en tilstrækkelig fysisk udfordring til at kunne betragtes som træning.

Forskellige velfærdsteknologiske løsninger

Aktivt Hospital betyder, at VihTek vil introducere forskellige løsninger på hospitalerne, som tilskynder til selvtræning. Det kan være teknologier til digitalt understøttet træning, smart-devices, der registrerer fysisk aktivitet, men også forandringer i indretningen af hospitalsafdelingernes stuer og gange, således at de fysiske rammer inviterer til, at patienterne opholder sig andre steder end i deres seng.

Effekter ved træning

Effekter af fysisk aktivitet, som kan medvirke til at forebygge komplikationer ved sengeleje:

  • Målrettet fysisk træning fremmer behandlingen af sygdommen
  • Almindelig aktivitet og bevægelse forebygger tab af muskelmasse under hospitalsophold og medvirker til at funktionsevnen bevares eller forbedres
  • Aktivitet og bevægelse har en positiv indvirkning på andre funktioner herunder mave-tarmsystem, humør og psykisk velbefindende
  • Aktivitet og bevægelse er desuden med til at forebygge lungebetændelse, blodprop i benet og tryksår, som kan opstå som et resultat af inaktivitet

VihTeks første projekt

VihTeks første projekt inden for Aktivt Hospital forventes at starte ultimo 2016 og har som målgruppe patienter på lungemedicinsk afdeling. Det er en patientgruppe som er i risiko for at blive kroniske patienter og som ofte har ko-morbiditeter. Selvtræning skal gerne resultere i færre genindlæggelser og flere sunde leveår for patienten. VihTek samarbejdspartnere er Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital og Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Er du interesseret i at vide mere om VihTeks arbejde med Aktivt Hospital, kan du kontakte udviklingskonsulent Tina Myung Povlsen.

Redaktør