Få et overblik over gulvsenge /lave senge til sundhedssektoren

VihTek har undersøgt markedet for gulvsenge/lave senge på baggrund af efterspørgsel fra flere neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden. En gulvseng kan forhindre fald og skabe ro omkring patienten. Samtidig giver fleksibiliteten i højden god arbejdsergonomi for personalet.

En gulvseng er en seng, der kan indstilles i højden helt ned til 7 cm over gulv. VihTek har gennemført en research, der giver overblik over gulvsenge og andre senge med meget lav minimumshøjde i liggefladen.  Det er generelt senge, der er meget fleksible i indstillingen af højden.

Se oversigten over alle fundne gulvsenge/lave senge her.

Senge med en minimumshøjde under 20 cm fra gulv præsenteres og sammenlignes særskilt her.

Faldforebyggelse, ro & arbejdsergonomi

For at forebygge fald, angst og agiteret adfærd vælger man i visse tilfælde at lejre urolige og/eller faldtruede patienter på en madras på gulvet. Dette er en belastning for personalets arbejdsergonomi. På tværs af neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden har der derfor været interesse for at finde og teste senge, der kan skabe ro omkring urolige patienter og forhindre fald.

Bred interesse for gulvsenge

Interessen for gulvsenge er bred. Ud over de neurologiske afdelinger, kan sengene anvendes på geriatriske afdelinger, men også i kommunale plejecentre vil det være relevant at anvende de lave senge.

I 2017 evaluerede VihTek FloorBed fra Accora på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering.
Læs VihTeks evaluering af FloorBed. Foråret 2018 sættes en ny test i gang på klinikken. Denne gang testes FloorLine I Plus fra Human Care (SE), der i Danmark forhandles af Jøhl Human Care.

Er du interesseret i at høre mere om VihTeks arbejde med gulvsenge, kan du kontakte Anne Marie Berg, anne.marie.berg@regionh.dk eller 51 44 53 13.

Redaktør