Pressemeddelelse: Virtual Reality i sundhedssektoren - nyt netværk skal bane vejen

Hammel Neurocenter, Region Midtjylland og VihTek - Videncenter for velfærdsteknologi, Region Hovedstaden er gået sammen om at samle danske aktører, der arbejder med Virtual Reality (VR) inden for rehabilitering og pleje i sundhedsvæsenet. Hovedformålet er at skabe rammer for videndeling og samarbejde på tværs af kommuner og regioner i hele landet. Ud over kommuner og regioner er virksomheder og uddannelsesinstitutioner med interesse for VR inden for sundhed repræsenteret.

Vent...

Virksomheder, kommuner, hospitaler og universiteter deltager når Hammel Neurocenter og VihTek, fredag den 21. september, afholder en VR-temadag på Rigshospitalet Glostrup med det overordnede formål at samle interessenter der har, eller gerne vil have, erfaring med VR inden for rehabilitering og pleje i Danmark i et fælles netværk.

Selvom VR bliver spået en stor fremtid inden sundhed, er der relativt få aktører i Danmark, som arbejder med VR inden for dette felt. Derfor er samarbejde og videndeling oplagt på tværs af offentlige institutioner og private udviklere.

Netværk skal samle viden og accelerere udviklingen

Hammel Neurocenter og VihTek arbejder med VR inden for rehabilitering og undersøger hvordan teknologien kan bruges på hospitaler. VR er et nyt forskningsområde og der er fortsat ganske få erfaringer fra praksis. Derfor etablerer de to parter et nationalt netværk for at samle erfaringer og dermed øge hastigheden for anvendelsen af teknologien i sundhedssektoren.

VR kan gøre en forskel

Nye teknologier inden for Virtual Reality skaber mulighed for gentænkning af rehabiliterings- og genoptræningsområdet. Testresultater peger på, at anvendelsen af VR kan påvirke motivation, smerteoplevelse og udholdenhed og samtidig kan teknologien monitorere træningen.

Motivation er væsentlig for udbyttet af rehabiliteringen. Det er dokumenteret, at motiverede patienter får bedre udbytte af rehabilitering, at patienter finder det sjovt at træne med kommercielle spil og at træning med VR er mere motiverende end konventionel fysioterapeutisk træning.

Oplæg på temadagen

På dagen vil 12 oplægsholdere - indledt af Mads Troelsgaard og Catharina Arlander fra Unity Studios - fortælle om deres erfaringer med VR. Se programmet her.

For yderligere informationer kontakt:

Kommunikationsansvarlig
Sune Mølgård Faber
5160 0522 / sfab0017@regionh.dk

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor