Læs om resultater fra projektet Selvtræning med teknologi

Neurorehabiliteringsafsnit på fem hospitalsmatrikler har testet seks træningsløsninger med henblik på at motivere til fysisk aktivitet under indlæggelse. Løsningerne er kredsløbsmaskiner, teknologier til træning af overekstremiteter og teknologier, der kan understøtte socialt samvær og interaktion.
Vent...
Billede af Muvi elcykel

Projektet Selvtræning med teknologi har været i gang fra foråret 2018 til udgangen af 2019. Forskellige neurorehabiliteringsafsnit på fem hospitalsmatrikler har på skift haft træningsløsningerne i test af 10-16 ugers varighed. Herefter er træningsløsningerne evalueret med en VTV eller brugertest.

Træningsløsninger skaber liv på de neurologiske afsnit

De teknologiske løsninger dækker forskellige domæner. I projektet har to kredsløbsmaskiner og to forskellige teknologier til træning af overekstremiteter været afprøvet. Desuden har to teknologiske løsninger, der fordrer aktivitet, samvær og social interaktion været i brug.

Fælles for løsningerne er, at de er brugervenlige og stabile i drift. Det er en central konklusion, at des færre indstillingsmuligheder og simplere brugerflade en løsning har, des nemmere er ibrugtagningen foregået.

Patienter og personale oplever det som et positivt tiltag, at der er mulighed for at gennemføre assisteret selvtræning under indlæggelsen. I særlig grad de løsninger, der har fokus på sociale aktiviteter, sætter brugerne højt, fordi det skaber liv på afsnittene.

Jeg synes, det har været meget sjovt at bruge bordet. Jeg har spillet spillene med min mor, far og mormor og det har været sjovt og vi har grinet sammen. (Patient, Apopleksienheden Rigshospitalet Glostrup).

Selvtræning kræver nye arbejdsgange og assistance

Facilitering af selvtræning blandt neurologiske patienter er dog svært. Brug af løsningerne kræver i reglen assistance af personalet eller patienternes pårørende. Derfor er det nødvendigt med klare arbejdsgange for inddragelse af pårørende i rehabiliteringen.

Træningen foregår i reglen i weekender, eftermiddags- og aftentimer, hvor få eller ingen terapeuter er på arbejde. Det betyder, at plejepersonalet må understøtte patienternes aktivitet, hvilket kan være en ny arbejdsgang for dem. På de afsnit, hvor man har haft størst udbytte af træningsløsningerne, har der været et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient.

Jeg synes, det fungerede godt, når terapeuterne satte en patient i gang med cyklen. Så kunne jeg komme og hjælpe patienten efter træningen. (Sygeplejerske, Afsnit for Neurorehabilitering, Nordsjællands Hospital)

Se evalueringer fra Selvtræning med teknologi her: 

Afdækninger af teknologi til selvtræning findes her:

Projektet er foregået på følgende hospitaler:

  • Neurologisk Sengeafsnit N11, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Afsnit for Neurorehabilitering, Nordsjællands Hospital Frederikssund
  • Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev Hospital
  • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og
  • Apopleksienheden, Rigshospitalet Glostrup.

De teknologiske løsninger dækker forskellige domæner:

  • Teknologier til træning af OE med monitorering
  • Kredsløbsmaskiner, som patienten selv kan benytte med lidt assistance.
  • Teknologier, der fordrer aktivitet, samvær og social interaktion.
  • Apps, der giver struktur i dagen. Evaluering udkommer i foråret 2020

Resultaterne af arbejdet med "Selvtræning med teknologi" anvendes i projektet "Fysisk Aktiv i Neurorehab", som er støttet af TrygFonden og Helsefonden. Se mere her: www.selvtræning.dk

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte Jakob Rud Sørensen (jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk) eller Anne Marie Berg (anne.marie.berg@regionh.dk)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor