Patienter på neurologiske sengeafsnit på Bispebjerg Hospital får nye muligheder for selvtræning

NeurologiskApopleksiafsnit N11, Bispebjerg Hospital har sammen med VihTek skudt to prøvehandlinger i gang i oktober 2018. I alt 14 prøvehandlinger vil foregå på forskellige neurorehabiliteringsafsnit på hospitaler i hele Region Hovedstaden 2018-2019 som led i projektet Selvtræning med teknologi.

Vent...
Billeder af selvtræningsteknologier

Kredsløbsmaskinen NuStep fra mobility research og en storskærm med app’en VitaMind fra Applikator skal fra oktober 2018 til februar 2019 tilbyde patienter på Neurologisk Apopleksiafsnit N11, Bispebjerg Hospital nye muligheder for at selvtræne under deres indlæggelse. Patienterne er i rehabilitering efter en blodprop eller blødning i hjernen og den intensive træning kan være afgørende for deres generhvervelse af funktioner og færdigheder.

Neurologisk Apopleksiafsnit N11 har valgt to løsninger, som de forventer vil kunne benyttes til selvtræning af patienter med forskelligt funktionsniveau. Løsningerne er sat op i afdelingens dagligstue og den kommende tid vil både patienter, pårørende og personale have mulighed for at benytte dem.

De valgte løsninger fremgår af VihTeks afdækninger af teknologier til selvtræning, hvoraf et udvalg blev vist til en demonstration i VihTek 20. juni i år. Kredsløbsmaskinen NuStep og Storskærmen VitaMind vil blive evalueret med en VTV, velfærdsteknologivurdering.

Prøvehandlingerne er en del af Selvtræning med teknologi – berigede miljøer på neurologiske afdelinger, som foregår på tværs af neurologiske rehabiliteringsafsnit i Region Hovedstaden.

Løsningerne er udlånt til afdelingerne i testperioden.

Vil du vide mere om VihTeks arbejde med selvtræning, kan du kontakte udviklingskonsulent Anne Marie Berg.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor