Udvikling af brugerflade til sensorplaster

Virksomheden Sens Innovation ApS og terapeuter fra Bispebjerg Hospital mødtes den 2. november 2016 med VihTek for at udvikle en brugerflade til sensorplasteret Sens Motion målrettet det sundhedsfaglige personale på hospitaler

Sens Motion er en fintfølende sensor, der kan monitorere selv små bevægelser ved hjælp af et 3D-accelerometer. Sensoren sidder i et plaster, som sættes på låret af den enkelte patient – eller både på låret og på ryggen for at kunne måle siddende position. På den måde kan plasteret monitorere, om patienten ligger, sidder, går eller løber. Det kan potentielt være et nyt redskab til at motivere patienter på hospitalet til mere fysisk aktivitet.

Det var baggrunden for, at fysioterapeuter fra Bispebjerg Hospital deltog i en workshop med Sens Innovation ApS. Formålet med workshoppen var at give input til Sens Innovation ApS om præcis hvilken feedback personale og patienter på et hospital har brug for og – hvordan en brugerfalde til hospitalsbrug kan se ud.

Enkelthed og det hurtige overblik

Sensorplasteret kan måle mange detaljer om patienternes fysiske aktiviteter. I fysioterapeuternes kommentarer til Sens Innovation ApS lagde fysioterapeuterne vægt på, at brugerfladen skal give dem et hurtigt og enkelt overblik. I praksis vil der ikke være tid til at se på data gentagende gange om dagen. Derfor skal brugerfladen muliggøre en hurtig orientering om, hvilke patienter der fx har brug for hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet. Det kan handle om en ekstra tur hen ad hospitalsgangen eller et antal repetitioner af bestemte øvelser afhængig af patientens fysiske formåen.

Sens Innovation ApS forventer, at have sensorplasterets brugerflade til hospitaler færdig ved udgangen af 2016.

Redaktør