Velfærdsteknologisk plejeseng videreudvikles til hospitaler

VihTek samarbejder med virksomheden GDV Technology om en videreudvikling af deres trykaflastende overseng: SPB - Sore Protective Bed, der som udgangspunkt er udviklet til den kommunale plejesektor. Oversengen kan, udover at forebygge tryksår, støtte personalet ved manuelle forflytninger. Projektet er støttet af InnoBooster fra Innovationsfonden.

Den lille virksomhed GDV Technology har med deres SPB-overseng (Sore Protective Bed) udviklet en løsning til forebyggelse af tryksår i den kommunale plejesektor. Et samarbejde mellem GDV Technology, Hoftefraktur Enheden Hvidovre Hospital og VihTek skal resultere i en udgave af oversengen, der egner sig til anvendelse på hospitalet.

SPB-oversengen er udviklet til eksisterende kommunale plejesenge med aftagelige lameller. Da hospitalssenge har svejsede lameller og skal leve op til særlige krav om hygiejne, kræver det en ny udgave af SPB-oversengen til hospitalsbrug.

SPB-oversengen fungerer ved, at 2 længdegående bunde uafhængigt af hinanden kan vinkle madrassen i breddeaksen. På den måde kan en sengeliggende patient nænsomt flyttes fra fx at hvile på sin højre side til at hvile på sin venstre. Det kan gøres ved manuel betjening af oversengen eller ved et automatisk program, der er indstillet til den enkelte patient. Samtidig kan sengens hoved- og fodende eleveres som vanligt.

Man ved i dag, at hyppig mobilisering er den mest velegnede måde at forebygge tryksår. Det skal teknologien fra GDV Technology understøtte. Samtidig aflastes personalet for mange og tunge løft både i forbindelse med mobilisering og ved forflytninger.

Drifts-og Teknikafdelingen på Hvidovre Hospital har haft den første prototype til demonstration og resultatet er lovende. Næste skridt vil være en færdigudvikling af oversengen, så den kan testes af personalet på Hoftenær frakturafdelingen på Hvidovre Hospital

Projektet støttes af InnoBooster fra Innovationsfonden.
Ønsker du at vide mere om projektet, så klik her.
Redaktør