VihTek og Faldklinikken vinder pris

VihTeks test af Treax Pads i samarbejde med Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital vandt en pris på Region Hovedstadens symposium for fysioterapeuter og ergoterapeuter den 26. oktober 2016.

VihTek og Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital vandt den 26. oktober 2016 en pris på årets symposium for forskning og udvikling inden for fysio- og ergoterapi i Region Hovedstaden - i kategorien bedste korte præsentation.

I begrundelsen for tildelingen af prisen lagde dommerne vægt på fysioterapeut Durita Viderø Gunnarssons præcise præsentation af projektet og brugen af billeder af både teknologi og test i præsentationen. Desuden fremhævede de selve projektets setup, hvor ny teknologi testes på hold og efterfølgende dokumenteres i et effektstudie.

Treax Pads fra virksomheden Innovaid er moden teknologi, bestående af et antal farvede sensorplader, som reagerer ved berøring med hånd eller fod. VihTek og Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital tester teknologien på Faldklinikkens hold for patienter med balance- og/eller svimmelhedsproblematikker i perioden september til december 2016.

Det 7. symposium for udviklings- og forskningsprojekter i Region Hovedstaden inden for fysio- og ergoterapi blev af holdt på Herlev Hospital. Det er første gang VihTek har deltaget i arrangementet.

Læs om projektet her
Redaktør