Samarbejde mellem patient, pårørende, kommune og hospital kan understøttes af videomøder

Kvalitet og tidsforbrug ved videobaserede udskrivningskonferencer for patienter med apopleksi blev grundigt undersøgt i et tværsektorielt samarbejde mellem Apopleksienheden, Rigshospitalet, fem tilstødende kommuner og VihTek i 2016. Resultaterne er nu offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Telemedicine and Clinical Practices.

Vent...

I et samarbejde mellem Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet og København, Høje Taastrup, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner samt Videncenter for velfærdsteknologi har man undersøgt, om videobaserede udskrivningskonferencer kan være et hensigtsmæssigt værktøj.

Rammer for studiet
I studiet er videobaserede udskrivningskonferencer blevet sammenlignet med konventionelle udskrivningskonferencer for at generere viden om patientoplevelsen, såvel som implikationer for sundhedspersonalet. Tidsforbrug, fordele og barrierer i en travl hverdag er analyseret i en MAST-evaluering (Model for Assessment of Telemedicine ) og opsummeret i en videnskabelig artikel.

Resultater
I alt blev der afholdt 87 konventionelle udskrivningskonferencer og 44 videobaserede udskrivningskonferencer i perioden fra 01.12.15- 31.12.16. Resultaterne viste:

  • Høj grad af oplevet tilfredshed blandt patienterne.
  • Personalet på hospitalet oplevede metoden positiv, men fandt den ikke velegnet til alle patienter, f.eks. kan patienter med kognitive vanskeligheder have svært ved at deltage.
  • Visitatorernes transporttid blev reduceret med 32 min. i gennemsnit.
  • Metoden krævede systematik og forberedelse for at sikre kvaliteten. Forberedelsestiden på hospital og i kommune blev forøget med hhv. 2,9 og 3,9 min. i gennemsnit.

  • De kommunale visitatorer udtrykte bekymring i forhold til, om videobaserede observationer gav et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere patientens behov for rehabilitering og hjælp efter udskrivelse.
  • Brugerne oplevede god brugervenlighed ved udstyret.

Hent MAST-rapporten her.
Hent implementeringsguiden her, hvis du ønsker at prøve metoden.

Find abstractet på den videnskabelige artikel her, hvor den fulde version også kan købes.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor