Projekt "Tele-koordination" påbegynder nu videokonferencer

Projekt "Tele-koordination"​ startede 1.december 2015 med at indsamle data om, hvordan patienter og pårørende i dag oplever udskrivningskonferencer. Fra i dag (01.03.2016) og frem til årets udgang vil alle udskrivningskonferencer på Apopleksiklinikken på Rigshospitalet - Glostrup blive udført som videokonference​.

Et tæt samarbejde mellem hospital og kommuner er vigtigt og særligt, når der er tale om sårbare patienter der har brug for kommunal hjælp efter udskrivelsen. Men med patienter på mange forskellige hospitaler kan det være svært for kommunerne at afsætte tid til alle udskrivningskonferencer. 

- I stedet for at en kommunal visitator skal møde op på hospitalet, skal de deltage via video. Vi håber på, at det på sigt vil gøre, at flere kommuner har mulighed for at deltage i koordineringen af udskrivelsen af særligt sårbare patienter, fordi kommunen ikke skal bruge tid på transport, desuden vil vi undersøge om udskrivningskonferencerne kan gennemføres hurtigere end, det er tilfældet i dag, siger projektleder Ida Hvitved fra VihTek.

Deltagerne i projektet er lige nu Apopleksiklinikken på Rigshospitalet - Glostrup og Høje Taastrup, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj og Københavns kommuner. 

- Vi forventer at tage andre afdelinger, der ønsker det, med i projektet når vi er i gang med videokonferencerne, der starter 1. marts 2016, siger Ida Hvitved. 

Projekt "Tele-koordination – et pilotprojekt om tværsektoriel koordinering ved udskrivelse af apopleksipatienter" startede 1.december 2015 med at indsamle data om, hvordan patienter og pårørende i dag oplever udskrivningskonferencer.

I de kommende måneder bliver patienter, pårørende og personale interviewet om, hvordan de oplever videokonferencerne, og tidsforbruget til konference, sagsbehandling, transport m.v. registreres.

Projektet løber frem til årets udgang.

Redaktør