Test af mundstyret smart kommunikation

VihTek har i samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader på Rigshospitalet testet det lavteknologiske kommunikationshjælpemiddel, TubusOne til patienter med tetraplegi.
Testen viser høj brugertilfredshed, at teknologien øger patienternes selvstændighed samt giver mulighed for at kommunikere med omverden uden, at andre kigger dem over skulderen.

Vent...

Patienter med en rygmarvsskade i rygsøjlens halsdel (tetraplegi) vil opleve lammelser af forskellige grad i både ben og arme, og nogle patienter vil ikke have tilstrækkelig håndfunktion til for eksempel at kunne benytte en smartphone eller tablet.

Simpelt kommunikationshjælpemiddel

Mange patienter med tetraplegi er afhængige af hjælp fra personale og pårørende, når han eller hun vil browse på nettet, kommunikere på Skype, sende en mail eller bare en SMS. For den enkelte patient kan det være frustrerende at være afhængig af andre mennesker – og ikke mindst kan vedkommende føle sig overvåget i sin brug af smartphone eller tablet. TubusOne er et simpelt kommunikationshjælpemiddel, der kan anvendes til denne patientgruppe.

Overordnet tilfredshed med løsningen

Testen har vist, at patienterne overordnet set er tilfredse med løsningen. De oplever, at teknologien er nem at bruge, at de hurtigt oplever øget selvstændighed med brugen og at den øger den generelle tilfredshed. Personalet ved Klinik for Rygmarvsskader er ligeledes begejstrede for løsningen. De oplever, at patienterne hurtigt får glæde af TubusOne. Personalet skal ikke hjælpe patienterne med at bruge telefon eller tablet, men blot instruere og tilrette således at patienterne kan anvende teknologien selv. Løsningen er billig og aflaster personalet og skaber værdi for patienten med det samme.

Hent rapporten på VihTeks hjemmeside. ://www.regionh.dk/vihtek/research/publikationer/Sider/default.aspx

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor