Test af Armon Edero

I samarbejde med Klinik for Ergo- og Fysioterapi tester VihTek teknologien Armon.
Armon testes på armhold ved Rigshospitalet Glostrup, hvor patienter genoptræner fx efter en apopleksi.

Armon testes på armhold på Rigshospitalet Glostrup

Armon er en armstøtte udviklet til patienter/borgere med nedsat funktion i armen.  Armon bærer og stabiliserer armen under bevægelse, så patienter/borgere med nedsat funktion kan få støtte til armen fx i en spisesituation.

VihTek samler op på erfaringerne med anvendelse af Armon på armholdene og forventer at kunne dele resultaterne af løsningen efter sommerferien.

Redaktør