Projekt til faldforebyggende træning fremlagt for klinikere

Klinikere fra geriatrisk ambulatorie og Fysio-og ergoterapien på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital deltog i fremlæggelse af projektet: "Teknologi til faldforebyggende træning" som VihTek har lavet i samarbejde med fysioterapeuterne, som er tilknyttet Faldklinikken, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

I efteråret 2016 testede VihTek i samarbejde med Faldklinikken på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital velfærdsteknologien Treax Pads. Formålet var at få patienternes og fysioterapeuternes oplevelse med teknologien. Resultaterne var posititive og derfor fremlagde VihTeks udviklingskonsulent Tina Myung Povlsen, som har været projektleder på projektet, resultaterne for samarbejdspartnerne i klinikken.

Treax Pads er et træningssystem som reagerer ved berøring med hænder eller fødder. Systemet består af en række forskelligfarvede pads, der reagerer ved berøring. Terapeuten eller brugeren kan udvikle øvelser til træning af balance, koordinering og vægtbæring. Treax Pads har tre grundlæggende funktioner: kraftskala, lyssignal og tilfældig lyssignal. Læs mere om Treax Pads her: http://www.iaid.dk/da/treax-pads.

Klik her for at læse velfærdsteknologivurdering og implementeringsguide over projektet
Redaktør