Teknologier til rehabilitering af unge med erhvervet hjerneskade afprøves

VihTek og Projekt Styrket Indsats (PSI) på Rigshospitalet Glostrup afprøver i et nyt projektforløb velfærdsteknologi, Virtual Reality og Xbox Kinect til rehabilitering af unge med erhvervet hjerneskade. Teknologierne vurderes både ud fra, om de forbedrer den fysiske funktionsevne samt om de øger motivationen for træning.

Følgerne af en erhvervet hjerneskade kan i mange tilfælde kræve genoptræning af motoriske funktioner. PSI's erfaringer i mødet med unge med erhvervet hjerneskade er, at det kan være svært at opretholde motivationen for træning, da det kan forekomme ensformigt. Behovet hos målgruppen er derfor en træningsform der er både sjov og motiverende.

Projektdeltagerne skal afprøve udvalgte teknologier og vurdere, hvorvidt de synes de er motiverende at bruge. Derudover vil en fysioterapeut løbende vurdere hvorvidt teknologierne bidrager til forbedring af balancen og motivation for træning.

De tre teknologier, der afprøves er:

  1. Treax Pads: Et træningssystem, der består af en række forskelligfarvede "plader" med lyssignal, som reagerer ved berøring.  Tilsammen udgør de et træningssystem til krop og hjerne, som kan designes ud fra brugerens funktionsniveau.
  2. Kinect, Xbox 360: Via kamera og bevægelsescensorer fanges spillerens bevægelser i 3D og tillader dermed spilleren at styre og interagere med spillet via sine bevægelser.
  3. HTC Vive: En Virtual Reality brille som giver spilleren et interaktivt tredimensionelt simuleringsmiljø med visuel og auditiv feedback. Ved hjælp af et headset og to håndholdte trådløse controllere sikres stor bevægelsesfrihed inde i det virtuelle miljø.

Vil du vide mere om projektet så kontakt:

Karin Spangsberg Kristensen
Fysioterapeut
Tlf.: 38 63 45 13
E-mail: Karin.Spangsberg.Kristensen@regionh.dk

Simone Mørk Rosenkranz
Forskningsassistent
Tlf.: 21 44 63 89
E-mail: simone.moerk.rosenkranz.01@regionh.dk

Redaktør