To nye velfærdsteknologivurderinger kan nu hentes på VihTeks hjemmeside

​VihTek har i foråret 2017 afsluttet de første tests af faldforebyggende teknologier og har sammenfattet resultaterne i videncenterets to første VTV'er: "Forebyggelse af fald fra seng" og "Teknologi til faldforebyggende træning". Udgivelserne kan hentes på VihTeks hjemmeside.

VihTek har afsluttet de første tests af faldforebyggende teknologier i foråret 2017. Resultaterne er sammenfattet i velfærdsteknologivurderinger (VTV'er) inspireret af Teknologisk Instituts metode til evaluering af velfærdsteknologiske løsninger.
I VTV'en vurderes en løsning ud fra parametrene: teknologi, økonomi, organisation og klinisk relevans. En VTV kan derfor læses som en vurdering af, om en given løsning fungerer i en klinisk praksis.


På Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup har VihTek testet en optisk sensor, der kan alarmere personalet, hvis en faldtruet patient er ved at forlade sin seng. Løsningen testes pt. på andre neurologiske afdelinger i Region Hovedstaden. En teknologi til faldforebyggende træning er testet på et faldhold på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Hent udgivelserne her:

Redaktør