Videndeling mellem regioner

To dage i september rejste VihTek på inspirationstur til Region Midt for at besøge en velfærdsteknologiudstilling samt to højt specialiserede klinikker for at høre om deres erfaringer med implementering af velfærdsteknologi.

Som Region Hovedstadens Center for hjælpemidler og velfærdsteknologi er det en central opgave for VihTek at undersøge, hvilke løsninger, der eksisterer og bringe dem i spil i en relevant sammenhæng i regionen.

Gennem de 1½ år VihTek har eksisteret, er mange af de samme behov og ønsker blevet annonceret blandt det kliniske personale, vi samarbejder med. Mange udfordringer i klinikkerne er generelle udfordringer, som man arbejder med at løse på bedst mulig måde på tværs af landet.

Inspiration fra Region Midt

Med ønsket om at få indsigt i, hvordan man i andre steder arbejder med fx aktivering af patienter eller forebyggelse af fald, tog VihTek derfor to dage til Region Midt. Målet for rejsen var de to højt specialiserede klinikker; Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, samt Aarhus Kommunes udstilling af velfærds-teknologiske teknologier i DokkX.

De to højt specialiserede klinikker er valgt som destination for rejsen, fordi de er de Vestdanske pendanter til Klinik for Rygmarvsskade og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade i Region Hovedstaden, som VihTek har tæt samarbejde med. Begge klinikker har for nyligt været igennem en byggeproces og har haft overvejelser om etablering af de bedste rammer for neurorehabilitering, ligesom det gør sig gældende omkring Neurorehabiliteringshuset i Region Hovedstaden. Desuden arbejder begge klinikker målrettet med at fremme rehabiliteringen gennem brug af velfærdsteknologi. Besøget gav blandt andet anledning til udveksling af erfaringer med faldforebyggelse og med inddragelse af pårørende i rehabiliteringen.

På besøg på DokkX

Temaet for udstillingen i DokkX er pt. Sundhed og Træning, et tema, der ligger i fin tråd med VihTeks arbejde med at understøtte patienter i selvtræning. I udstillingen fik VihTeks medarbejdere mulighed for at prøve forskellige løsninger, som kan være relevant fx i arbejdet med Aktivt hospital og for de ny sygehuse, der bygges i Region Hovedstaden.

Derfor er VihTek vendt hjem fra Region Midtjylland med kendskabet til endnu flere relevante løsninger, men også med et godt fundament for fremtidigt samarbejde på tværs af landet om videndeling, udvikling og implementering af nye løsninger, som vil kunne komme både patienter, pårørende og personale til gode.

Redaktør