Virtual reality-kondicykel motiverer til fysisk aktivitet

Neurorehabiliteringscenteret Selma Marie, Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade på Rigshospitalet og VihTek har testet, om en virtual reality-kondicykel kan øge motivation og konditionstal hos en ung mand med erhvervet hjerneskade.

Personer med erhvervet hjerneskade kan have nedsat fysisk funktionsevne. Funktionsnedsættelserne begrænser dem i hverdagsaktiviteter og mindsker deres mulighed for almen fysik aktivitet. For at kunne opretholde deres funktionsevne og hindre yderligere funktionstab har de livslangt behov for fysisk vedligeholdende træning.

VirZoom-cyklen

VirZoom-cyklen er en kondicykel forbundet med en virtual reality-platform (VR). En tur på cyklen opleves som at bevæge sig rundt i en virtuel verden. Ved hjælp af cyklens "joystick" interagerer brugeren med en række forskellige spil, der er udviklet til cyklen. Den hastighed, brugeren træder i pedalerne i den virkelige verden, styrer hastigheden på bevægelsen i den virtuelle verden.

Virtual reality og rehabilitering

Formålet med at afprøve VR-cyklen til rehabiliterende træning har på den ene side været at undersøge, hvorvidt teknologien kan øge motivationen for fysisk aktivitet.  På den anden side var det ønsket at undersøge, om testpersonen kan vedligeholde eller øge sit kondital.

Efter en interventionsperiode på 4 uger med VirZoom-cyklen er der blevet registreret en positiv ændring i forhold til såvel motivation som kondition sammenlignet med brug af en almindelig kondicykel.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Neurorehabiliteringscenteret Selma Marie, Projekt "Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade" og VihTek. Det var designet som et singlecase studie og forløb over en periode på 5 uger.

Rapport - VR-afprøvning - Styrket Indsat og VihTek.pdf

For yderligere information kontakt:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør